با تغذیه مناسب از ابتلا به کرونا پیشگیری کنید

کمبود دریافت‌های غذایی و تضعیف سیستم ایمنی بدن، احتمال ابتلا به هر نوع بیماری